Wizy

Białoruś

TURYSTYCZNA

 • Voucher (hadatajstwo) ze strony białoruskiej potwierdzające opłatę oraz rezerwację min. 3 usług turystycznych, w tym rezerwację hotelu na czas całego pobytu na Białorusi.

SŁUŻBOWA

 • Jednokrotna i dwukrotna do 30 dni
 • Wielokrotna 3-miesięczna
 • podania (hadotajstwa) od firmy białoruskiej zgodnie z wzorem MSZ Białorusi

Wielokrotna roczna

 • Oryginał podania (hadotajstwa) od firmy białoruskiej zgodnie z wzorem MSZ Białorusi
 • Oryginał wypisu z tzw. państwowego rejestru osób prawnych oraz przedsiębiorców indywidualnych Republiki Białoruś.

PRYWATNA

Jednokrotna do 30 dni

 • Skan paszportu osoby zapraszającej na Białoruś, 1,2 strona oraz z adresem zameldowania
 • Odręcznie napisane zaproszenie
 • Zaznaczenie na wniosku szczegółowych danych osoby zapraszającej – nazwisko, adres , telefon
 • Jedno, dwukrotna oraz wielokrotna do 3 miesięcy :
 • Oryginał zaproszenia od osoby zapraszającej, wystawiony przez Urząd Obywatelstwa i Migracji Białorusi

DLA KIEROWCÓW

Jedno i dwukrotna , Wielokrotna

 • Kserokopia licencji firmy zatrudniającej kierowcę
 • Podanie na papierze firmowy z prośbą o wystawienie wizy
 • Zaświadczenie z ZMPD
 • Ksero kopia prawa jazdy
 • Umowa o pracę kserokopia
 • Ubezpieczanie medyczne

TRANZYTOWA

 • Wiza państwa docelowego
 • Ubezpieczanie medyczne
 • Informacje dodatkowe:
  • Konsulat ma prawo zmienić cenę oraz odmówić wydania wizy, bez zwrotu kosztów i podania przyczyny a także zażądać dodatkowych dokumentów.

Czas oczekiwania na wizę

Tryb normalny 6 dni roboczych - Tryb ekspresowy 48 godzin
Macbook
1.

Paszport

Paszport ważny minimum 3 miesiące z 2 wolnymi stronami obok siebie

2.

Kwestionariusz i fotografia

Kwestionariusz wizowy wypełniony on line i podpisany zgodnie z podpisem paszportowym ,1 kolorowa aktualna fotografia (inna niż w paszporcie)- powinna mieć wymiary 35 x 45 mm na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień; 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe);

3.

Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczeniowa TU Europa

Wniosek wizowy WYPEŁNIJ

Informacje dodatkowe:

Konsulat ma prawo zmienić cenę oraz odmówić wydania wizy, bez zwrotu kosztów i podania przyczyny a także zażądać dodatkowych dokumentów.

Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami tel. 602 344 989