Wizy

Kazahstan

TURYSTYCZNA

 • Zagraniczny voucher turystyczny lub poparcie

BIZNESOWA

Osoby wyjeżdżające w celach biznesowych (w celu innym niż targi lub rozmowy handlowe) – wymagane jest poparcie wizowe (do wykupienia w naszym biurze) Osoby wyjeżdżające na targi mogą ubiegać się o wizę biznesową bez wykupienia poparcia, na podstawie oryginału pisma na papierze firmowy, z pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej. Pismo powinno zawierać dokładne daty wyjazdu, nazwę targów, miejsce w którym się odbywają oraz cel wizyty. Osoby wyjeżdżające na rozmowy handlowe mogą ubiegać się o wizę biznesową bez wykupienia poparcia, na podstawie oryginału pisma na papierze firmowym, z pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej. Pismo powinno zawierać dokładne daty wyjazdu, nazwę kazachskiego kontrahenta, dokładne dane adresowe kontrahenta, miejsce pobytu oraz cel wizyty – rozmowy handlowe.

TRANZYTOWA

Paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest wymagana) Bilety na środek transportu do państwa docelowego

PRYWATNA

Zaproszenie

BIZNESOWA WIELOKROTNA

Wymagane jest poparcie wizowe (do wykupienia w naszym biurze)

KAŻDY RODZAJ WIZ - DOKUMENTY

Paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy z min. 1 wolną stroną Kwestionariusz wizowy ( do pobrania z www.intourpolska.pl) Podanie o wizę ( do pobrania z www.intourpolska.pl) 1 aktualne zdjęcie, na jasnym tle o rozmiarze 3,5 na 4,5 cm, zrobione nie później niż 3 miesiące do momentu składania dokumentów Oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, na papierze firmowym, zawierający nazwę pracodawcy, stanowisko, okres zatrudnienia oraz pieczątkę i podpis osoby upoważnionej

Czas oczekiwania na wizę

8 dni od chwili złożenia
Macbook
1.

Paszport

Paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z min.2 wolnymi stronami

2.

Kwestionariusz i fotografia

Kwestionariusz wizowy wypełniony on line i podpisany 1 aktualne zdjęcie

3.

Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczeniowa firmy Signal Iduna bądź TU "Europa" na kwotę KL 30 000 EUR

POPARCIE WIZOWE:

POPARCIA WIZOWE

Dane potrzebne do uzyskania poparcia wizowego:

 • imię i nazwisko
 • adres zameldowania
 • data i miejsce urodzenia
 • numer paszportu
 • data i miejsce wydania paszportu
 • data ważności paszportu
 • miejsce pracy i zajmowane stanowisko
 • dokładny cel podróży
 • data przebywania
 • kserokopia lub skan paszportu (strona ze zdjęciem)
 • skan oryginału zaświadczenia o zatrudnieniu
 • miejsce czasowego pobytu w Kazachstanie
 • trasa podróży z wyszczególnieniem odwiedzanych miejscowości w Kazachstanie
 • środek transportu
  Czas oczekiwania na poparcie wizowe w trybie normalnym ok. 3 tygodni.

Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami tel. 602 344 989