Wizy

Rosja

TURYSTYCZNA

 • Voucher autoryzowanego rosyjskiego biura podróży oraz potwierdzenie o przyjęciu turysty zagranicznego - (visa support letter) /do wykupienia w naszym biurze/

BIZNESOWA

Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej wystawione przez firmę rosyjską, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy /do wykupienia w naszym biurze/.Dla kierowców zaświadczenie z Zrzeszenia przewoźników międzynarodowych, licencja przewoźnika, ksero prawo jazdy

TRANZYTOWA

Paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest wymagana)Bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji

PRYWATNA

Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji

ROBOCZA

Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji

Czas oczekiwania na wizę

wiza w trybie normalnym – 7 dni roboczych, wiza ekspresowa – 3 dni robocze nie ma możliwości zastosowania trybu expressowego dla wiz wielokrotnych rocznych na bezpośrednie zaproszenie z firmy ,wiza wielokrotna na bezpośrednie zaproszenie 10 dni
Macbook
1.

Paszport

Paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z min.2 wolnymi stronami

2.

Kwestionariusz i fotografia

Kwestionariusz wizowy wypełniony on line i podpisany 1 aktualne zdjęcie

3.

Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczeniowa firmy Signal Iduna bądź TU "Europa" na kwotę KL 30 000 EUR

Wniosek wizowy wypełnij ON-LINE

Informacje dodatkowe:

Zezwolenie wydane w ramach MRG uprawnia do odwiedzenia strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim bez obowiązku posiadania dodatkowych zezwoleń za wyjątkiem pasma miejscowości między Granicą Państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych i stumetrowego pasma miejscowości wzdłuż brzegu rzeki Niemen. O zezwolenie, uprawniające do Małego Ruchu Granicznego (MRG) mogą ubiegać się mieszkańcy:Miast: Elbląg, Gdynia, Gdańsk, Olsztyn, Sopot; Powiatów: bartoszycki, braniewski, elbląski, gdański, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, malborski, mrągowski, nowodworski, olecki, olsztyński, pucki , węgorzewski.

Wymagane dokumenty:

 • paszport ważny min. 2 lata (dodatkowo powinien posiadać min. 2 wolne strony obok siebie, celem wklejenia zezwolenia)
 • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, na białym tle, bez okularów
 • wniosek MRG wypełniony drukowanymi literami i tylko czarnym długopisem (wniosek wypełniamy razem z klientem w biurze lub można go pobrać z zakładki "wnioski i druki")
 • potwierdzenia zameldowania na terenie strefy w ramach Umowy o małym ruchu granicznym nie krócej niż 3 lata (jeśli dowód osobisty jest starszy niż 3 lata i ukazano w nim pełny adres zamieszkania zgodny z faktycznym adresem stałego zameldowania, zaświadczenie takie nie jest wymagane. wystarczy skan / ksero dowodu osobistego). Za pierwszym razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na pięć lat

Specyfikacja zdjęcia:

 • rozmiar 3,5 x 4,5 cm
 • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe
 • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle
 • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej; inne niż w paszporcie
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami

Potrzebujesz pomocy ? Skontaktuj się z nami tel. 602 344 989