Podróżni odwiedzający rejony Federacji Rosyjskiej   objęte programem E-wizy mogą wjeżdżać na teren Federacji Rosyjskiej za okazaniem wizy elektronicznej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące e-wizy.

E-wiza wydawana jest na podstawie wniosku, który należy wypełnić  wcześniej niż 20 dni przed planowanym wjazdem do Rosji.
Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie paszportowe (nie starsze niż 6 miesięcy) w formacie JPEG ( w pliku elektronicznym )
Termin wydania wizy elektronicznej nie przekracza 4 dni kalendarzowych od daty złożenia wypełnionego wniosku, otwarcie wizy zazwyczaj jest od dnia następnego od złożenia wniosku systemie e-wizy

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, licząc od dnia wydania. Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dni od daty wjazdu. E-wiza pozwala na jednokrotny wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Okres ważności wizy elektronicznej i (lub) dozwolony okres pobytu nie podlegają przedłużeniu.
Podróżni przybywający do Federacji Rosyjskiej z wizami elektronicznymi muszą mieć przy sobie polisę ubezpieczeniową na życie obowiązującą na terytorium Federacji Rosyjskiej przez cały okres ich pobytu oraz paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty wyjazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający miejsce na stemple celne.

Podróżni, którzy uzyskali wizy elektroniczne  uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach wyznaczonych terytoriów. Wjazd do pozostałej części Rosji na podstawie takiej wizy jest niemożliwy.

 

W celu uzyskaniu wizy elektronicznej do obwodu Federacji Rosyjskiej trzeba dostarczyć do nas nie później niż 7 dni dni przed wyjazdem w formie elektronicznej dokumenty niezbędne do uzyskania wizy:

  1. Dane teleadresowe: adres zameldowania, numer kontaktowy, Miejsce prace ze stanowiskiem , adresem , nazwą firmy oraz numerem kontaktowy, Nazwę adres hotelu oraz numer kontaktowy miejsca noclegu w Federacji Rosyjskiej( hotel, hostel, apartament, osoba prywatna)
  2. 1 zdjęcie paszportowe w formie elektronicznej (biometryczne – twarz na wprost, kolorowe, na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy);
  3. skan paszportu (paszport musi być ważny minimum pół roku od zakończenia wycieczki).