Rodzaje wiz do Chin

Turystyczna – typ L

Przeznaczona jest na wizyty krajoznawcze lub w celu odwiedzin znajomych

Wiza jednokrotna lub dwukrotna, ważna 180 dni z możliwością pobytu 30 dni.

Biznesowa – typ M

Jest najczęściej wybieraną opcją. Pozwala na wszelkiego rodzaju wizyty biznesowe, targi, przeglądy fabryk.

Jedno-, dwu- lub wielokrotna z maksymalnym pobytem do 90 dni. Wiza ważna jest 3, 6 lub 12 miesięcy od momentu wydania. 

Naukowa – typ F

Wizyty naukowe, konferencje, kursy.

Wiza najczęściej jednokrotna, pozwalająca na pobyt maksymalnie 30 dniowy. Ważna 6 miesięcy od daty wydania. 

Pracownicza – typ Z

Przeznaczona dla osób podejmujących pracę zarobkową, praktyki, płatny staż.

Wiza jednokrotnego wjazdu ważna 90 dni od daty wydania. 

Konsulat Chin wydaje kilkanaście rodzajów wiz. Podajemy najbardziej popularne. Oprócz nich są też wizy medyczne, dziennikarskie itd.

 

Wymagania

  • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.
    Możemy pomóc w uzupełnieniu. Sprawdź informacje poniżej – Asysta wizowa.
  • Paszport ważny minimum 6 miesięcy z 2 stronami wolnymi obok siebie.
  • 2 zdjęcia paszportowe. Biometryczne. Twarz skierowana na wprost, jasne tło, bez okularów. Nie można przyklejać do wniosków.
  • Ksero karty pobytu (obcokrajowcy)
  • Do wizy biznesowej: Zaproszenie. Musi być na papierze firmowym z danymi firmy zapraszającej. Wymagane są daty pobytu w Chinach, dokładny cel wyjazdu oraz kto opłaca wyjazd. Jeżeli pobyt będzie powyżej 30 dni, trzeba przedstawić dokładny plan pobytu.
  • Do wizy turystycznej: Bilet lotniczy w 2 strony. W przypadku wizy 2-krotnej wymagane 2 bilety.
    Rezerwacja hotelu na cały czas pobytu zgodna z datami z biletu. Do wizy 2-krotnego wjazdu wymagane są dwie rezerwacje

Wniosek do Chin trzeba wypełnić w j. angielskim. Pobierz wniosek do wypełnienia.