TURYSTYCZNA

Voucher autoryzowanego rosyjskiego biura podróży oraz potwierdzenie o przyjęciu turysty zagranicznego - (visa support letter) /do wykupienia w naszym biurze/

PRYWATNA

Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji

BIZNESOWA

Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej wystawione przez firmę rosyjską, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy /do wykupienia w naszym biurze/.Dla kierowców zaświadczenie z Zrzeszenia przewoźników międzynarodowych, licencja przewoźnika, ksero prawo jazdy

TRANZYTOWA

Paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest wymagana)Bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji

ROBOCZA

Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji

 

 

 

 

CZAS OCZEKIWANIA NA WIZĘ

wiza w trybie normalnym – 7 dni roboczych, wiza ekspresowa – 3 dni robocze nie ma możliwości zastosowania trybu expressowego dla wiz wielokrotnych rocznych na bezpośrednie zaproszenie z firmy, wiza wielokrotna na bezpośrednie zaproszenie 10 dni

 

 
 

 

 

Informacje dodatkowe:

Zezwolenie wydane w ramach MRG uprawnia do odwiedzenia strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim bez obowiązku posiadania dodatkowych zezwoleń za wyjątkiem pasma miejscowości między Granicą Państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych i stumetrowego pasma miejscowości wzdłuż brzegu rzeki Niemen. O zezwolenie, uprawniające do Małego Ruchu Granicznego (MRG) mogą ubiegać się mieszkańcy:Miast: Elbląg, Gdynia, Gdańsk, Olsztyn, Sopot; Powiatów: bartoszycki, braniewski, elbląski, gdański, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, malborski, mrągowski, nowodworski, olecki, olsztyński, pucki , węgorzewski.

Wymagane dokumenty:

  • paszport ważny min. 2 lata (dodatkowo powinien posiadać min. 2 wolne strony obok siebie, celem wklejenia zezwolenia)
  • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe zdjęcie paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, na białym tle, bez okularów
  • wniosek MRG wypełniony drukowanymi literami i tylko czarnym długopisem (wniosek wypełniamy razem z klientem w biurze lub można go pobrać z zakładki "wnioski i druki")
  • potwierdzenia zameldowania na terenie strefy w ramach Umowy o małym ruchu granicznym nie krócej niż 3 lata (jeśli dowód osobisty jest starszy niż 3 lata i ukazano w nim pełny adres zamieszkania zgodny z faktycznym adresem stałego zameldowania, zaświadczenie takie nie jest wymagane. wystarczy skan / ksero dowodu osobistego). Za pierwszym razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na pięć lat

Specyfikacja zdjęcia:

  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm
  • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe
  • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle
  • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej; inne niż w paszporcie
  • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
  • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami